Biuletyn Informacji Publicznej

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 30 listopada 2018 o 10:38:48. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zielona DolinkaRodzaj: Przedszkole nr 1 Publiczne
Województwo: Lubuskie
Powiat: myśliborski

NIP: 597-17-22-170
REGON: 320928036
Nr konta bankowego: 11 8355 0009 0043 6939 2000 0001

Adres:

 • Lipowa 18B
 • 74-300 Myślibórz

Godziny pracy

 • poniedziałek 6.30 – 16.30
 • wtorek 6.30 – 16.30
 • środa 6.30 – 16.30
 • czwartek 6.30 – 16.30
 • piątek 6.30 – 16.30
 • DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 • Rada Pedagogiczna
Marzena Gerwatowska

Kontakt:

 • Gerwatowska Marzena
 • Brzezińska Edyta
 • Jaśkiewicz Agnieszka
 • Kaczmarek Jolanta
 • Kilichowska Anna
 • Kłos Ewa
 • Koroluk Marta
 • Kozłowska Halina
 • Stempińska Dorota
 • Zajkowksa Anna
 • Król Mirosława – nauczyciel języka angielskiego
 • Waszkiewicz Katarzyna – katechetka

Ostatnio dodane:

Ostatnia zmiana: 2023/05/09 - 12:24

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
30 listopada 2018 o 10:38:48Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:
<img class="alignright wp-image-7591" src="https:// zielonadolinka.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/logo-zielona- dolinka.png" alt="Zielona Dolinka" width="235" height="57" /><strong>Rodzaj:</strong> Przedszkole nr 1 Publiczne
Bez zmian:
<img class="alignright wp-image-7591" src="https:// zielonadolinka.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/logo-zielona- dolinka.png" alt="Zielona Dolinka" width="235" height="57" /><strong>Rodzaj:</strong> Przedszkole nr 1 Publiczne
Bez zmian: <strong>Województwo:</strong> LubuskieBez zmian: <strong>Województwo:</strong> Lubuskie
Bez zmian: <strong>Powiat:</strong> myśliborskiBez zmian: <strong>Powiat:</strong> myśliborski
Bez zmian: <strong>NIP:</strong> 597-17-22-170Bez zmian: <strong>NIP:</strong> 597-17-22-170
Bez zmian: <strong>REGON:</strong> 320928036Bez zmian: <strong>REGON:</strong> 320928036
Bez zmian: <strong>Nr konta bankowego:</strong> 11 8355 0009 0043 6939 2000 0001
< strong>Adres:</strong>
Bez zmian: <strong>Nr konta bankowego:</strong> 11 8355 0009 0043 6939 2000 0001
< strong>Adres:</strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Lipowa 18B</li>Bez zmian: <li>Lipowa 18B</li>
Bez zmian: <li>74-300 Myślibórz</li>Bez zmian: <li>74-300 Myślibórz</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian:
Bez zmian: [/one_half]
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>tel.: 95 747 22 77</li>Bez zmian: <li>tel.: 95 747 22 77</li>
Bez zmian: <li>fax: 95 747 22 77</li>Bez zmian: <li>fax: 95 747 22 77</li>
Skasowano: <li>e-mail: <a href="mailto: pp1.zieldol@wp.pl" >pp1.zieldol@wp.pl</a></li> Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: pp1.zielonadolinka@mysliborz.pl" >pp1.zieldol@wp.pl</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian:
Bez zmian: [/one_half_last]
Bez zmian:
Bez zmian:
Bez zmian: <strong>Godziny pracy</strong>Bez zmian: <strong>Godziny pracy</strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>poniedziałek 6.30 - 16.30</li>Bez zmian: <li>poniedziałek 6.30 - 16.30</li>
Bez zmian: <li>wtorek 6.30 - 16.30</li>Bez zmian: <li>wtorek 6.30 - 16.30</li>
Bez zmian: <li>środa 6.30 - 16.30</li>Bez zmian: <li>środa 6.30 - 16.30</li>
Bez zmian: <li>czwartek 6.30 - 16.30</li>Bez zmian: <li>czwartek 6.30 - 16.30</li>
Bez zmian: <li>piątek 6.30 - 16.30</li>Bez zmian: <li>piątek 6.30 - 16.30</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian:
Bez zmian: [/one_half]
Bez zmian:
Bez zmian: [/one_half_last]
Bez zmian: Bez zmian: [/box]
Bez zmian:
Bez zmian:
Bez zmian:
  Bez zmian:
   Bez zmian:
  • DYREKTOR PRZEDSZKOLA
  • Bez zmian:
  • DYREKTOR PRZEDSZKOLA
  • Skasowano:
  • Rada Pedagogiczna
  • Dodano:
  • Nauczyciele
  •  Dodano:
  • Specjaliści
  • Bez zmian: Bez zmian: [/tabs_head]
   Bez zmian:
   <strong>Marzena Gerwatowska</ strong>
   </strong>
   Bez zmian:
   <strong>Marzena Gerwatowska</ strong>
   </strong>
   Bez zmian: <strong>Kontakt:</strong>Bez zmian: <strong>Kontakt:</strong>
   Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
   Bez zmian: <li>tel.: 95 747 22 77</li>Bez zmian: <li>tel.: 95 747 22 77</li>
   Bez zmian: <li>fax: 95 747 22 77</li>Bez zmian: <li>fax: 95 747 22 77</li>
   Skasowano: <li>e-mail: <a href="mailto: pp1.zieldol@wp.pl" >pp1.zieldol@wp.pl</a></li> Dodano: <li>e-mail: <a href="mailto: pp1.zielonadolinka@mysliborz.pl" >pp1.zieldol@wp.pl</a></li>
   Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
   Bez zmian: Bez zmian: [/tab]
   Bez zmian:
   Bez zmian:
   Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
   Bez zmian: <li>Gerwatowska Marzena</li>Bez zmian: <li>Gerwatowska Marzena</li>
   Bez zmian: <li>Brzezińska Edyta</li>Bez zmian: <li>Brzezińska Edyta</li>
   Bez zmian: <li>Jaśkiewicz Agnieszka</li>Bez zmian: <li>Jaśkiewicz Agnieszka</li>
   Bez zmian: <li>Kaczmarek Jolanta</li>Bez zmian: <li>Kaczmarek Jolanta</li>
   Bez zmian: <li>Kilichowska Anna</li>Bez zmian: <li>Kilichowska Anna</li>
   Bez zmian: <li>Kłos Ewa</li>Bez zmian: <li>Kłos Ewa</li>
   Bez zmian: <li>Koroluk Marta</li>Bez zmian: <li>Koroluk Marta</li>
   Bez zmian: <li>Kozłowska Halina</li>Bez zmian: <li>Kozłowska Halina</li>
   Bez zmian: <li>Stempińska Dorota</li>Bez zmian: <li>Stempińska Dorota</li>
   Bez zmian: <li>Zajkowksa Anna</li>Bez zmian: <li>Zajkowksa Anna</li>
   Bez zmian: <li>Król Mirosława – nauczyciel języka angielskiego</li>Bez zmian: <li>Król Mirosława – nauczyciel języka angielskiego</li>
   Bez zmian: <li>Waszkiewicz Katarzyna - katechetka</li>Bez zmian: <li>Waszkiewicz Katarzyna - katechetka</li>
    Dodano: </ul>
    Dodano:
    Dodano:
    Dodano: <ul>
    Dodano: <li>Kulicka Anna – logopeda</li>
    Dodano: <li>Siewruk Aneta – psycholog</li>
    Dodano: <li>Strachota Dariusz – instruktor gimnastyki korekcyjnej</li>
   Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
   Bez zmian: Bez zmian: [/tab]
   Bez zmian: Bez zmian: [/tabs]
   Bez zmian: <h4><strong>Ostatnio dodane:</strong></h4>Bez zmian: <h4><strong>Ostatnio dodane:</strong></h4>
   Bez zmian: Bez zmian:
   Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2023/05/09 - 12:24</em></p>Bez zmian: <p style="text-align: right;"><em>Ostatnia zmiana: 2023/05/09 - 12:24</em></p>

   Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

   MENU

   BIP