Przedmiot działalności

Przedszkole Zielona Dolnika jest Przedszkolem publicznym, które:
prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej,
realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego,
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godz. dziennie,
przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostepności,
dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje pedagogiczne.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP