Rejestry

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
W Przedszkolu nr 1 prowadzi się następujące rejestry:

1. Dzienniki zajęć
2. Ewidencja akt osobowych pracowników
3. Rejestr aktów i zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
5. Rejestr zarządzeń wewnętrznych
6. Zestaw programów wychowania przedszkolnego
8. Rejestr pracowników
9. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
10. Ewidencja czasu pracy
11. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
12. Księgi inwentarzowe
13. Archiwum dokumentacji przedszkola
14. Rejestr zarządzeń dyrektora przedszkola
15. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
16. Rejestr pracowników
17. Rejestr inwestycji i remontów w przedszkolu (książka obiektu budowlanego)
18. Ewidencja pieczęci i pieczątek
19. Księga wyjść służbowych,
20. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP